Specyficzne cechy dużych metropolii

wtorek, styczeń 24, 2012

metropolia.jpg Miasta, które tworzą często wielkie metropolie posiadają wiele cech charakterystycznych, które często przenikają się, bądź uzupełniają. Jedną z najważniejszych cech jest zabudowa tych miast, co oznacza, że budynki ściśle do siebie przylegają. Dobrym przykładem może być tutaj Tokio. Kolejnym aspektem, który często jest wymieniany to duża liczba osób, które zamieszkują daną metropolię. Dwa wymienione elementy to najważniejsze wyznaczniki tego, czy dane miasto określane jest mianem metropolii czy też nie. Również pod względem gospodarczym metropolie znacznie lepiej funkcjonują w tej dziedzinie. W kwestii gospodarki widać to przede wszystkim po ilości siedzib, jakie posiadają w danej metropolii wielkie, międzynarodowe korporacje.