Specyficzne cechy dużych metropolii

wtorek, styczeń 24, 2012

metropolia.jpg Miasta, które tworzą często wielkie metropolie posiadają wiele cech charakterystycznych, które często przenikają się, bądź uzupełniają. Jedną z najważniejszych cech jest zabudowa tych miast, co oznacza, że budynki ściśle do siebie przylegają. Dobrym przykładem może być tutaj Tokio. Kolejnym aspektem, który często jest wymieniany to duża liczba osób, które zamieszkują daną metropolię. Dwa wymienione elementy to najważniejsze wyznaczniki tego, czy dane miasto określane jest mianem metropolii czy też nie. Również pod względem gospodarczym metropolie znacznie lepiej funkcjonują w tej dziedzinie. W kwestii gospodarki widać to przede wszystkim po ilości siedzib, jakie posiadają w danej metropolii wielkie, międzynarodowe korporacje.

Charakterystyka dużych miast

wiezowce1.jpg Wielkie metropolie to nie tylko olbrzymie powierzchnie, ale także duża liczba osób, które zamieszkują dany obszar. Jednym z kryterium, które jest często brane podczas statystyk związanych z klasyfikacją największych państw to obszar liczony w kilometrach kwadratowych, jakie obejmuje dane miasto, przy czym nie dotyczy to tzw. aglomeracji, które mogą być połączeniem dużego miasta i kilku mniejszych.
Metropolie to przede wszystkim gęstość zaludnienia oraz zurbanizowany plan miasta. Ważnym aspektem jest to, że wiele dużych miast posiada siedziby wielkich korporacji czy dużych koncernów. Charakterystyka dużych miast dotyczy również tego, że są one często stolicami danych państw czy regionów, jakie są kluczowe dla danego państwa.

Największe miasta na świecie

Największe miasta na świecie od wielu lat znajdują się w regionie azjatyckim, zarówno pod względem objętości terytorialnych miast, jak również liczby ludności. Na pierwszym, jeśli chodzi o ludność znajduje się Szanghaj, w którym mieszka ponad 14 milionów ludzi. Tokio, Bombaj czy Pekin to również miasta, które mogą się poszczyć tym mianem. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym miastem jest oczywiście Nowy Jork. W Europie mianem największych miast mogą być określane Londyn, Paryż, Berlin czy Rzym. Ważną rolę odgrywa również stolica Rosji – Moskwa.
Należy zaznaczyć, że wiele miast, które niezwykle szybko się rozrastają, trudno sklasyfikować, gdyż zarówno ich powierzchnia, jak i ludność zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego powyższe zestawienie obejmuje jedynie najbardziej popularne miasta na świecie.